Cách kết nối thiết bị Android với trình mô phỏng Watch thông qua Wifi Adb

Mục tiêu đạt được

Dựa theo bài viết này, các bạn sẽ kết nối được một thiết bị chạy Android thật với trình Adb trên PC thông qua Wifi. Thiết bị này sẽ giao tiếp với một Android Watch AVD chạy trên PC đó.

Bài viết này cũng tôi được đăng trên Medium.

kết nối thiết bị Android với trình mô phỏng Watch thông qua Wifi Adb

Thực hiện

1. Các bạn kết nối điện thoại vào PC thông qua cáp USB, kiểm tra trên Adb:
$adb devices

Kết nối điện thoại vào PC với cáp USB

2. Chuyển kết nối điện thoại sang Wifi bằng cách bật TCP tại cổng 5555, thao tác này cần được thực hiện lại mỗi lần thiết bị phải khởi động lại như bật lại sau khi hết pin, restart… nói chung là boot lại:

$adb tcpip 5555

Bật TCP tại cổng 5555

3. Bây giờ rút cáp USB ra, tìm IP của điện thoại và kết nối qua Wifi. Trường hợp của mình điện thoại có IP: 192.168.1.3:
$adb connect 192.168.1.3:5555

Kết nối qua Wifi bằng IP điện thoại

4. Bây giờ kiểm tra lại số devices đã kết nối thì sẽ thấy xuất hiện thiết bị của mình.
Do mình chạy Watch AVD sẵn nên sẽ có 2 devices:
$adb devices

Do mình chạy Watch AVD sẵn nên sẽ có 2 devices

5. Để kết nối với Watch AVD, điện thoại cần cài Wear OS sẵn. Các bạn thực hiện ánh xạ cổng 5601 từ điện thoại lên PC. Thao tác này cần làm lại mỗi khi điện thoại được kết nối với Adb:
$adb -s 192.168.1.3:5555 -d forward tcp:5601 tcp:5601

Ánh xạ cổng 5601 từ điện thoại lên PC

6. Mở Wear OS và chọn “Ghép nối với trình mô phỏng” thế là xong

Hi vọng bài viết sẽ giúp được ai đó tiết kiệm nhiều giờ research.

Chúc mọi người thành công nhé! 

Comments

Post a Comment